Informace o nás

Bratrstvo Rytířů Vinného Hroznu The Brotherhood Of the Knights of the Vine.  Programová náplň (Mission Statement)

BRVH je nevýdělečné společenství milovníků a přátel vína, kteří se věnují rozšíření vzdělání a poznávání vína. Jeho členem může být každý, kdo se chce o víně dozvědět víc, začátečník ale i expert a kdo složí závěrečný test. Chceme se zabývat ochutnáváním vína, cestováním do vinných regionů a vzděláváním v oblasti hlavně našich vín a podporovat úsilí těch, co se o víně chtějí dozvědět víc. Členové každý rok mohou složit zkoušku ze svých znalostí a získat vyšší příslušný titul a osvědčení. 
Velká Rada (Big Board Supervisory) je složená z Velmistra Řádu, odborné komise (expert commission), která zabezpečuje zkušební testy pro nové členy, zástupce pro kontakt s podobnými společnostmi v cizině( ) a zástupce pro kontakt s veřejností (public relations) 
Zasedání (Session Plenary) se schází pravidelně nepravidelně. Pravidelná budou výroční zasedání spojená s předáním nových certifikátů, vždy třetí sobotu v listopadu. 
Zakládající listina (Title Deed) velmistra řádu BRVH a podpisová listina zakládajících členů. 
Podmínky členství (Member Conditions) Viz Zakládající listina 
Tituly Bratrstva (Titles Of Knighthood) Stupně ocenění za práci udělanou na poli vzdělání a poznávání vína, udělované jmenováním Velmistra řádu. (Viz Zakládající listina) 
Právo uvádět titul "Equites vini" (Eq.V.).
• Rytíř nebo Paní: Bude osoba, která demonstrovala vinnou znalost, má podíl na osvětě vína a zúčastňuje se akcí bratrstva. 
• Hlavní Rytíř nebo Hlavní Paní: Bude osoba, která demonstrovala nadprůměrnou vinnou znalost; lásku k vínu a hluboký zájem o další rozvoj. 
• Nejvyšší Rytíř nebo Nejvyšší Paní: Bude osoba, která má za sebou význačný příspěvek k vinné révě a druhům vín nebo demonstrovala nadprůměrnou znalost v oblasti vín. 
Rada řádu může udělit své vlastní tituly a pocty dalším osobám, které vykonávají službu bratrství, révě a druhům vín.

 

Dvanáctičlenný team složený z odborníků i laiků se po šestihodinovém úsilí dohodl na pravidlech a statutu tohoto společenství. 

Historie projektu

Dne 22.11.2003 bylo založeno Bratrstvo Rytířů Vinného Hroznu! Equites vini. Dvanáctičlenný team složený z odborníků i laiků se po šestihodinovém úsilí dohodl na pravidlech a statutu tohoto společenství. 
Nikdo nebyl proti :-) 
Kdo má rád recesi, zábavu a hlavně vínko, je srdečně zván...
 
Děkujeme za váš zájem.