Košer

05.02.2015 19:06

Kosher (košer, kašr) - obecně znamená "vhodné" jídlo či nápoje, které byly připraveny v souladu se židovskými předpisy; nejen při přípravě vína to např. představuje nutnost používat nástroje a nádobí, které slouží vždy jen přípravě košer potravin; při výrobě lze používat jen produkty certifikované rabinátem; na přípravě košer vína se mohou během celého procesu výroby až po otevření a rozlévání podílet jen Židé; pokud s vínem manipuluje někdo jiný, přestane být víno ve smyslu náboženských předpisů košer - to v případě, že jde o víno nepasterizované (Not/Non Mevushal), na jeho obvykle vysoké kvalitě to samozřejmě nic nemění;

Mevushal (M´vushal) - je pasterizované košer víno; víno bylo totiž technologií UHT rychle ohřáto na vysokou teplotu (k "varu"); příprava tohoto vína jinak nevybočuje ze základních předpisů, tzn. při jeho výrobě s ním nepříjde do styku nikdo jiný než šabat světící Žid (Nežidé nemohou ovládat ani knoflíky výrobní linky); s láhvemi vína ovšem už mohou manipulovat a otevírat je i Nežidé (obchodníci, číšníci), víno tím nepřestává být košer; chceme-li ortodoxnímu Židovi věnovat láhev vína a očekává se, že ho budeme pít spolu, je vhodné volit právě Mevushal; moderní technologie zaručují, že pasterizace víno negativně neovlivňuje, může naopak některé zajímavé charakteristiky toho kterého vína zdůraznit;

Passover (Kosher for Passover, Pesach) - označení pro košer víno vhodné i pro použití během oslav židovského svátku Pesach; na jeho správnou přípravu se dbá asi nejpřísněji; zde obzvlášť platí, že drtiče, lisy, tanky a další zařízení musí být třikrát očištěny horkou párou nebo horkou vodou a je-li to nutné, používá se i plamenomet; všechny sudy musí být nové nebo předtím použité jen pro výrobu košer vína; k čiření vína se narozdíl od nekošer vín nepoužívají živočišné produkty (vaječné bílky, želatina), ale bentonit; vína "Kosher for Passover" mohou být jak nepasterizovaná (Not/Non Mevushal), tak pasterizovaná (Mevushal);

Kiddush (víno pro kiduš) - sladká košer vína, Židy jsou používána především o některých židovských svátcích, obřadech nebo slavnostních příležitostech; (košer vína jsou někdy chybně ztotožňována právě se sladkými těžkými víny, košer vína jsou ale vyráběna v celé šíři - od suchých, přes polosuchá a desertní až po perlivá);

Zpět