Poezie

05.02.2015 17:40

Přestal jsem myslet na milenky a hledal moudrost na dně sklenky
jsou v tůni roků pohrouženy, jak prsten v starobylé kašně.
Dnes pro mne Amor pozbyl ceny ač trpíval jsem pro něj strašně.
Dávno jsem – v sklínku zahleděný –
přestal už toužit po polibku
a místo v lukách – sedám v sklípku

Ivi Fišer, Piják vína

 

Jedna je vždy poslední  
 
Jedna je vždy poslední, 
dopiješ ji – 
řekneš „dost“ – 
a mlha teskně stoupá z nitra. 
Což jít na to bratři zchytra: 
poslední si dát až zítra 
a dnes jen tu na radost.
 
Fráňa Šrámek

 

Slabí silného se chytí, když je v žití problém. Ty však uchop hvězdu jitřní nebo řeš to po mém.
Hvězdné nebe, síla světů, je však příliš v dáli, proto zajdi na decinku raděj do Podskalí. 
 
JN.
 

U vína, pokora,
révo, je nutná,
víno se nepije,
víno se chutná.

X

Trojanova báseň

Bomstské však vrchol šťovíků všech jesti.
To „víno“ králem octových je trestí,
I šalvostr je proti němu vodička.
Ukápne-li ho na stůl kapička,
Propálí celým domem díru,
V latině řádí jak v ementálském sýru.
Dokážeš-li ho sklenku v hrdlo vlít,
Strhá ti střeva hůř než ekrasit.

/překlad Mil. Jirka/

"Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl."

Jan Werich


"Do padesáti jsem miloval,
od padesáti je mi líno,
do padesáti jsem pivo pil,
od padesáti piji jen víno"

Jan Neruda

 

Zpět