Citáty o víně

12.07.2014 14:45
 
O vínech s nádhernou bohatou vůní, ale nevýraznou nebo nesladěnou chutí říkají vinaři, že jsou jako ženská, která hodně slibuje, ale málo dává.
 
Do padesáti jsem miloval, od padesáti je mi líno, Do padesáti jsem pivo pil, od padesáti piji jen víno. (J. Neruda)
 
Není lepšího prostředku na omezení alkoholismu Nežli umírněná spotřeba dobrého vína (L. Faure)
 
Kdo nemiluje ženy, víno a zpěv, jakoby nežil. (J. H. Vosa)
 
Jistě může člověk pít příliš, ale nikdy nepije mnoho. (G. E. Lessing)
 
Praví básníci jsou velkými pijáky vína. Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější, mezi pokrmy nejpříjemnější. (Plutarchos)
 
Kdykoli piji víno, starosti usínají. (Anakreón)
 
S vínem sílu neměř, neboť mnohého zahubilo. Víno pij vždy jen po malých sklenkách. Ku půnebí jej tiskni a po jazyku válej (MUDr. F. Hrubý)
 
Není větší poezie bez rýmů a strof, Než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov. (V. Závada)
 
Víno má schopnost naplnit ducha veškerou pravdou, Věděním i filosofií. (L. Bossuet)
 
Znalost vína může být radostí po celý život člověka. (E. Hemingway)
 
Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle. (staří Moravané)
 
Vinaři znají osm druhů vína: bílé a červené, dobré a špatné, drahé a levné, zadarmo a za peníze. (z Vinařských úsměvů)
 
Vínečko červené, ty si moje šecko, keby som ťa nemal, plakal bych ak dzecko. (napsáno na džbánku z dolních Orešan)
 
Dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. (z moudrosti starých Čechů)
 
Není vůbec třeba paměti, abychom poznali dobrého vína. (francouzské přísloví)
 
Nepijeme proto abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli. (perské přísloví)
 
Při hostině pij své víno, neodmlouvej bližnímu, Nehádej se s ním a nepodceňuj ho, když se rozveselí, Nekřivdi mu a nedotírej naň při potkání upomínáním. (Sirah 31)
 
Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem. Žíznil-li by, napoj jej vínem. (Přísloví Šalamounova)
 
Ve víně je pravda, poví se to snadně. Kde však ji chceš hledat? Hledej ji až na dně...
 
Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen.
 
Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo.
 
Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj.
 
Ani milovat, ani pít víno není možno bez lásky a hlubokého citu.
 
Jen blázen má radost z pití vína do němoty. Rozumný při víně moudře uvažuje.
 
Víno pijeme proto, abychom se povznesli, a nikoliv proto, abychom upadli.
 
Otrokem vína a žen je pouze slabý muž. Silný a moudrý jim vládne.
 
Jisté je jen jedno: žena a víno mají své jitro, poledne i večer.
 
Jaké štěstí, že se papír nečervená. Jinak by některé viněty na lahvích byly červené jako mladík po prvním polibku.
 
Když sedíte ve vinárně s hezkou ženou, vždycky se k něčemu dostanete, alespoň k placení.
 
Při víně je každý problém trpaslíkem. Jenže na druhý den opět doroste na obra.
 
Každý vidí víno jinak. Host, jak pěkně perlí, hostitel zase, jak ho ubývá.
 
Víno i ženy dovedou připravit na zemi ráj. Někdy ale také peklo nebo očistec.
 
Mnoho lásky, nebo žádná láska je častou příčinou duševní krize. Mnoho vína, nebo žádné víno působí také tak.
 
Ve víně je sice pravda, je však nutno citlivě rozeznat po kolikátém litru.
 
"Strýcu," pravím panu Osičkovi, "nemáte to víno moc dobré." "Šak to je dobře. Aj tak ho vypiju dva litry za den. Kdyby bylo dobré, tak ně nebude stačit ani do vánoc."
 
Chtěli, aby jim při jednání nalil čistého vína. Pozval je tedy na skleničku.
 
Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. (čínské přísloví)
 
Svůj široký rozhled čerpal vždy skrz úzké hrdlo lahve.
 
Víno, láska a noc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius
 
Nepijeme proto abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli. perské přísloví
 
Kdykoli piji víno, starosti umírají. Anakreón
 
 
O VÍNĚ:
 
Víno doma z vinice - ve sklepě pokladnice. 
Vinohrad dovede člověka obléct, ale i vysléct. 
Mnoho vína, málo chleba. • Zdravý sud, zdravé víno. 
Špatná bečka, víno břečka. • Co červ nesní, to sud polkne. 
I ve škaredém sudě může také býti dobré víno. 
Sklep dělá víno. 
Když zarodí malvaz, napije se každý mamlas. 
K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo. 
Dobré víno nepotřebuje ukazovatele ani hlasatele, chválí se samo. 
Dobré víno i bez víchy vypíjí. 
Z dobrého vína dobrý ocet bývá. 
To je víno, aby jím děti strašil. 
Starý přítel a staré víno nejlepší. 
Drž se starého vína a dobrého přítele. 
Vejce dnešní, chléb včerejší, tele šestinedělní a víno loňské. 
Nepřilévej horkého k teplému, nedávej vína mladému. 
Víno vzbuzuje k zpěvu, voda k hněvu. 
Voda mladým, víno starým. 
Voda sílí vola, tebe dobré víno. 
Staré víno, mladá žena, to je žití pravá cena. 
Mladé víno, staré ženy, čertovo je nadělení. 
Víno, ženy z mnohých lidí blázny činí. 
Moudrost vínem zastíněna bývá. 
Hleď, by dosahuje vína, nerozlil piva. 
Víno jest zrcadlo mysli. 
Člověka při víně poznáš. 
Sklenka vína mysli přidá. 
Víno neříká: jdi! - ale seď! 
Příčinlivost víno pije. 
Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo. 
Červené víno, bílé koláče, ej, to se v hody pije a skáče. 
Panská milost a víno v konvi dřevěné - obé přes noc zvětrají a jsou zkažené. 
Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije. 
Víno není vinno, že se lidé ožírají. 
Nemá víno na tom vinu, že se lidé opijí a mají kocovinu. 
Víno obveseluje srdce lidská. 
Víno v srdci blaho plodí, mnoho vína vždy však škodí. 
Přítel vína vítán je vínu. 
Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví jak prospívá. 
Kdo rád pije, rád i mluví. 
Když vchází víno, odcházejí tajnosti. 
Kov se pozná v ohni, člověk při víně. 
Na chválené hrozny ber malý košík. 
I kdybys pil ve vinárně vodu, budou lidé myslet, žes pil víno. 
Všechny peníze světa nemají tolik ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína. 
Sklenice vína člověku dobře poradí. 
Víno je mlékem starců. 
Není podvodu v číši.
 
 
 
 
"K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě
patří prostřený stůl, víno a přátelé"
Homér 
 
 
"Dobré víno je dobrý přítel,
když s ním dovedeme zacházet"
William Shakespeare 
 
 
"Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen"
anonym 
 
"Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo"
anonym 
 
 
"Víno i ženy dovedou připravit na zemi ráj.
Někdy ale také peklo nebo očistec"
 
 
 
"Víno vyžaduje čas a umění konverzace.
Proto pijí Američané whisky"
Ilja Ilf 
 
 
"Víno lze považovat za nejzdravější
a nejhygieničtější nápoj"
anonym 
 
 
"Dobré víno je jako dobrý aforismus.
Obojímu je třeba napřed porozumět,
neboť teprve pak je lze správně vychutnat"
Zdeňka Ortová 
 
 
"Stejně jako je lepší k pálení staré dřevo,
k projížďce starý kůň,
ke čtení stará kniha
a k pití staré víno 
je třeba si přát mít staré přátele"
Frank Lloyd Wright 
 
 
"Ani milovat, ani pít víno není možno
bez lásky a hlubokého citu"
anonym 
 
 
"Umění není chléb, nýbrž víno života"
Jean Paul 
 
 
"S vínem sílu neměř, neboť mnohého zahubilo.
Víno pij vždy jen po malých sklenkách.
Ku půbení jej tiskni a po jazyku válej"
MUDr. Hrubý 
 
 
"Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější,
mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější"
Plútarchos z Chairóneie 
 
 
"Přátelství uzavřené při víně
působí jako víno, jen jednu noc"
Friedrich Freihenn von Logau 
 
Zpět